Референци :


ТОП ВЕСТИ
KOSHER 

“Kashrus” од коренот на зборот kosher (или “kasher”), значи храна погодна и/или “чиста”, за конзумирање, произлезен од еврејскиот верски закон за храна, наведен во Тората.
Законите за “Kashrus” вклучуваат опсежна легислатива што се однесуваат на дозволена и забранета храна во неколку аспекти.

КОШЕР може да се имплементира во голем број на индустрии како што се:

- Прехранбена индустрија
- Фармацевтска и козметичка индустрија

Придобивки од добивање на КОШЕР сертификат преставува здобивање со сертификат за КОШЕР со што се отвораат големи можности за освојување на пазарите главно во Израел но и ширум светот, во другите држави каде што живеат лица од еврејска вероисповед. Европскиот Пазар е во постојана потреба од овие производи со континуирана стапка на раст во просек од 10% на годишно ниво и се проценува дека генерира промет од 5 милијарди долари.

Повеќе информации за КОШЕР може да добиете на следниве web страни:


www.oukosher.org
www.koshercertification.org.uk
www.jewfaq.org/kashrut.htm

IQS СЕРТИФИКАТИ


TUV сертификациона куќа


BAS Program


Следете не на социјалните мрежи
CopyRights IQS all rights reserved