Референци :


ТОП ВЕСТИ
За НАС 
 

Ние нудиме решенија кои го забрзуваат Вашиот раст и развој, нудејќи Ви уникатен и професионален пристап, ориентиран кон исполнување на Вашите очекувања и цели.Нашите услуги Ви овозможуваат поконкурентно работење, преку подобрување на квалитетот и зголемување на продуктивноста, намалување на ризиците, верификација на барањата на купувачите и зголемено учество на пазарите.

Нашата заложба за постојан напредок преку партнерска и професионална соработка ќе овозможат континуиран раст и развој на Вашата компанија, преку намалување на ризиците и грешките а зголемување на ефикасноста на процесите.
 

 

Услугите кои Ви ги нудиме се поделени во седум категории:

1. Стандарди
2. Сертификација
3. Обука
4. Проектирање
5. Оптимизација на процеси
6. Пристап до финансии
7. Законски барања

Нашата постојана заложба е да сме секогаш пред очекувањата на клиентите и општеството со цел да испорачаме само водечки услуги кои се потребни.

Како лидери во обезбедувањето на специјализирани бизнис решенија кои го подобруваат квалитетот, безбедноста и продуктивноста и го намалуваат ризикот им овозможуваме на клиентите да бидат поконкурентни на пазарот на зајакната понуда и конкуренција.

Покрај нашите услуги кои промовираат одржлив развој, нашата заложба е ориентирана кон менаџирање на долгорочни, профитабилни бизниси, притоа земајќи ги во предвид сите позитивни и негативни аспекти на животната средина, социјалните, законските и економските ефекти.


IQS СЕРТИФИКАТИ


TUV сертификациона куќа


BAS Program

Site Meter  Посетители 
CopyRights IQS all rights reserved