Референци

 

Помеѓу компаниите кои до сега ги имаат користено услугите на членовите на тимот на IQS се вбројуваат и низа водечки Македонски прехранбени компании на кои тимот им обезбеди континуирана поддршка за да ја постигнат крајната цел- зголемување на конкурентноста преку произведување на високо квалитетни марки произведени според највисоките меѓународни стандарди.

Листата на клиенти вклучува преку 80 производители (преработувачи на месо, млеко, овошје и зеленчук, кланици за јагне и трговци со прехранбени производи) а некои од нив станаа први индустрии кои се добија со сертификати за HACCP/BRC.

 • Пилко- кланица за живина
 • Виталиа- производство на органска храна
 • Угостителски објекти при Влада на Р. М.
 • Гудалат- производство на сокови
 • Сковин – индустрија за вино
 • Пивка – индустрија за вино
 • Еуромилк Интернатионал- млечни произ.
 • Еуромилк – магацин и трговија
 • Тристо Винарија – индустрија за вино
 • Картал – индустрија за вино
 • Swedmilk – индустрија за млечни произ.
 • Серта- кланица за јагне
 • Монтенегро – магацин и трговија
 • Жи-Ва- кланица и производи од месо
 • Жи-Ва – продавници
 • Кланекс- кланица за јагне
 • Шато Камник – производство на вино
 • Пекабеско- производи од месо
 • Пекабеско – магацини и трговија
 • Солета- индустрија за производи од месо
 • КИМ- производство на кечап и мајонез
 • Јока- индустрија за млечни производи
 • Алтра- преработка на овошје и зеленчук
 • Жито Вардар- РЕ Пекара
 • Жито Вардар – магацини и трговија
 • Жито Вардар – млин
 • Вила Марија – Еленови –вино
 • Мајами- Материјали за пакување – месна
 • Хотел Коцарев – угостителски објект
 • Флорес- индустрија за етерични масла
 • Имплек- магацини и трговија
 • Бучен Козјак – млечни производи
 • Жито Лукс- пекара
 • Пекара Стојчев–пекара
 • Цермат – производство на сладолед
 • Исхрана Бучим – кетеринг
 • Исхрана Фени – кетеринг
 • Колид –колачи и флипс
 • Колид – магацини и трговија
 • Тренд – угостителски објект
 • Зафир - слаткарница
 • Анета- индустрија за месо
 • Диадора- производи од месо
 • Вајомаг – производство на сендвичи
 • ИМБ Битола - магацини и трговија
 • Жито Вардар – производство на јајца
 • Екстра Меин- Месна индустрија
 • Екстра Меин – продавници
 • Агриа- кланица за свињи и трговија
 • Римес - месарница
 • Стара Куќа – угостителски објект
 • Сончева порта – угостителски објект
 • Римес –производи од месо
 • Млин Св. Николе – производ. брашно
 • Папу – угостителски објект
 • Данекс – магацини и трговија
 • Агрова –сушен зеленчук
 • Swisslion – кондиторска индустрија
 • Сентис Аг –млечни производи
 • Еко Шар –млечни производи
 • Малеш - млечни производи
 • Олми –млечни производи
 • Шар Продукт- млечни производи
 • Нуро Комерц- млечни производи
 • Лилипут – Детска градинка
 • НЕЛТ СТ - магацини и трговија
 • Ресторан Москва - угостител
 • Јавор Џоко - угостителски објект
 • Михполин - рибарница
 • Рикром- трговија со зачини и адитиви
 • Хотел Ројал – угостителски објект
 • Моцарт – производство на слатки
 • Кувертира - производство на слатки
 • Гама - угостителски објект
 • Римес – месарници
 • Бурекџилница Жаклина – пекара
 • Бурекџилница Тета – Ми – пекара
 • Бурекџилница Бале - Бенд – пекара
 • Агни – продавница
 • Арље & Ико, Призрен - Месна индустрија
 • Кони & Сони, Гњилане – кланица
 • Авес Пром, Звечан – кланица
 • Лешак Ком, Лешак- кланица
 • ЕУ Прогрес Компани, Призрен- кланица
 • Општина Ново Брдо, Косово

Во прилог неколку водечки меѓународни и Македонски организации и невладини агенции исто така ги имаат користено услугите на членовите на тимот на IQS , вклучувајќи:

 • Land O’Lakes, Inc./United States Agency for International Development
 • International Finance Cooperation/World Bank
 • International Fund for Agricultural Development
 • Chemonics /KCBS/USAID Project Kosovo
 • Agencija za pretpriemni{tvo- Makedonija
 • Strengthening Entrepreneurship Competitiveness and Innovation- British Embassy Project
 • Metro Cash & Carry