Globalgap

 

GLOBALGAP е самостоен стандард со составни апликации за различни групи на продукти, рангирајќи ги од растителни и животински продукти до растителни пропагандни материјали спојувајќи ги со хонорарите за производство.
Стандардот служи како глобално препорачан систем за разлика од другите постоечки стандарди и исто така лесно може да аплицираат сите од примарниот сектор за исхрана. Со други зборови GLOBALGAP функционира како сателитски систем за навигација.  Тој собира членови со веродостојни опреми со алатки, што овозможува секој партнер во задоволителниот синџир да се позиционира самиот во глобалниот пазар со почит кон побарувачката на потрошувачите.
Повратна спрега од приближно десетгодишното работење со стандардот – со повеќе од сто илјади извршени прегледи – е здружена за да се направи третата верзија во 2007. година, порелевантна за денешните грижи и напредните техники за производство.
Деталната документација на системот е организирана во пет главни групи, секој со збир од дополнителни елементи. Корисниците можат да изберат применливи елементи од секоја група за да формираат кројачки направен, лесно – корислив прирачник. Оваа селекција дава насока на сите релевантни фази од GLOBALGAP процесот за сертификација, вклучувајќи:

  • Системски правила попознати како Генерални Регулативи, General Regulations (GR);
  • Глобално Добри Земјоделски Пракси и побарувања попознати како Control Points and Compliance Criteria (CPCC);
  • Документи за инспекција познати како Checklists (CL);
  • Национални Добри Земјоделски Пракси  побарувања познати како Approved National Interpretation Guidelines и
  • Алатки за усогласување познати како Benchmarking Cross Reference Checklist  (BMCL).