Поважни интернет страници:

 • www.foodsafety.gov.mk- Сите потребни правилници и закони во областа на храната
 • Дирекција за храна
 • www.allsafe.org.uk - меѓународен тренинг центар
 • www.iso.org - Интернационална организација на стандарди
 • www.brc.org.uk - British retail consortium
 • www.sojuzkomori.org.mk – Сојуз на стопански комори на Македонија
 • Правилници и закони во областа на храната:

 • Правилник за општи барања за безведност на храна
 • Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната
 • Правилник за начинот на означување на храната
 •  

  Добредојдовте

  Добредојдовте на сајтот на интегрирани системи за квалитет